Všetko najlepšie ku Du matiek

mama2

mama mama2
dmatiek

"ivot je krásny, ke máme okolo seba udí, ktorí úbia nás a my ich..."
citát našej mamky Janky